Modalitat: Mixta
Data d'inici: 16/10/2023
Data de finalització: 21/12/2023
Hores: 100
Professorat responsable:  Beatriu Cardona Prats
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius

 • - Conèixer els factors que influeixen en el comportament i comunicació humana.

  - Elaborar estratègies i programes d'educació en valors.

  - Atendre la diversitat i realitzar mesures d'atenció. 

  - Desenvolupar projectes d'educació en valors. 

  - Realitzar programes de prevenció i intervenció.

   

Continguts:

 • Coeducació

 • Ecologisme

 • Inclusió

 • Diversitat

 • Justícia social

 • Memòria democràtica

 • Drets lingüístics

 • ODS

 

Metodologia

 • Metodologia basada en tasques.
 • Metodologia centrada en l’alumne.

 

Criteris d'avaluació

 • Adaptació al nivell del grup

 • Adequació de les activitats als objectius proposats

 • Adequació dels materials al grup i l’espai

 • Compliment dels horaris i els termes establerts

 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor

 

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories.

 

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

 

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

 

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

 

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

 

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: 
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 240€
Preu per a no afiliades: 300€
 

 

MATRICULA'T