Modalitat: Semipresencial
Data d'inici: 22/11/23
Data de finalització: 23/11/23
Hores: 10
Professorat responsable: Josep Codonyer
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius

  • Reflexionar sobre la integració de la dimensió de gènere en la prevenció.
  • Visibilitzar les diferències existents entre dones i homes en el treball que tenen repercussió en la prevenció de riscos laborals.
  • Abordar les necessitats i situacions diferenciades entre homes i dones que tenen un impacte en la prevenció de riscos laborals.
  • Incorporar la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos laborals.
  • Contribuir a reduir les desigualtats en l’àmbit laboral.
  • Aconseguir una major protecció per a totes les persones treballadores, empreses més competitives i llocs de treball més saludables.

   

Continguts

 • Integració de la perspectiva de gènere en el sistema de gestió de seguretat i salut laboral.

 • Els objectius i principis de la Prevenció de Riscos Laborals.

 • Consulta, participació i formació de les treballadores i els treballadors.

 • La vigilància de la salut des de la perspectiva de gènere.

 • El pla d’igualtat a les empreses

 • Anàlisi dels diferents riscos laborals des d’una perspectiva de gènere (riscos físics, químics, biològics, ergonòmics i psicosocials).

 • Bones pràtiques laborals des de la perspectiva de gènere.

   

Metodologia

 • Una orientació pràctica a través de compartir experiències i materials autoformatius i amb el suport de delegats i delegades de prevenció amb experiència. 
 • Preparar materials i campanyes sobre sensibilització de la salut laboral amb activitats i casos pràctics.

 

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Adaptació al nivell del grup.
 • Adequació de les activitats als objectius proposats.
 • Adequació dels materials al grup i l’espai.
 • Compliment dels horaris i els termes establerts.
 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor.

Horari d'atenció del tutor

 • Els dies de realització de l'activitat formativa.

Equipament informàtic mínim

 • No cal

Coneixements previs

 • No cal

Comunicació amb el/la tutora

 • Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

Orientacions d'estudi

 • Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 

Àrea i nivell: Delegades i delegats de prevenció, delegades i delegats sindicals, treballadores i treballadors
Competències professionals: Salut laboral
Lloc de realització:  Per determinar
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 70
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 20€
 

 

MATRICULA'T