ERASMUS+. KA105 - Dance and Music as the roots of cultural identy

Nº Projecte: 2015-3-ES02-KA105-006865

Matrícula: Tancada

Continguts

El projecte tindrà una duració de 6 mesos. L'organització de dues reunions internacionals. La primera durarà 6 dies, al març del 2016, en *Reggio Calàbria (Itàlia) i la segona, també amb 6 dies de duració, al juny de 2016, a València (Espanya) per a compartir i intercanviar experiències relacionades amb la música del carrer i balls populars. A més, es duran a terme les reunions locals per a l'acció transversal de promoció i difusió del projecte, conferències web i l'ús de les TIC moderna per a intercanvi de dades i informació.

Totes les activitats se centraran en l'aprenentatge intercultural i implementar per mitjà de l'educació no formal que ajudarà a desenvolupar la cooperació dels joves, la solidaritat i la tolerància mitjançant la sensibilització d'un patrimoni cultural comú. Amb aquest projecte, de fet, no solament volem comparar els diferents sons i moviments dels europeus, la qual cosa volem més aviat aconseguir és la percepció juvenil de les diferències i els punts de contacte que diversos artistes expressen de manera itinerant, evidenciant les arrels culturals comunes i els valors fonamentals.

Media

Vídeo final del projecte

 

 
Àrea i nivell: Injuve.
Lloc de realització: Mobilitats entre España i Italia.
MES INFORMACIÓ