ERASMUS+. KA105 - Music and singing a bridge of notes between Spain and Italy

Nº Projecte: 2016-2-ES02-KA105-008167

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 11 / 2016
Data de finalització: 31 / 07 / 2017
Matrícula: Tancada

Continguts

El projecte tindrà una duració de 6 mesos. Una reunió amb 8 dies de duració, al març de 2017, a València (Espanya) per a compartir i intercanviar experiències relacionades amb la música del carrer, els balls i el cant popular.

Totes les activitats se centraran en l'aprenentatge intercultural i implementar per mitjà de l'educació no formal que ajudarà a desenvolupar la cooperació dels joves, la solidaritat i la tolerància mitjançant la sensibilització d'un patrimoni cultural comú. Amb aquest projecte, de fet, no solament volem comparar els diferents sons i moviments dels europeus, la qual cosa volem més aviat aconseguir és la percepció juvenil de les diferències i els punts de contacte que diversos artistes expressen de manera itinerant, evidenciant les arrels culturals comunes i els valors fonamentals.

Media

 

 
Àrea i nivell: Injuve.
Lloc de realització: Mobilitats de Italia a España.
MES INFORMACIÓ