ERASMUS+. KA1 - Professional development of the vet internship model

Nº Projecte: 2018-1-ES01-KA102-048326

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 10 / 2018
Data de finalització: 30 / 09 / 2019
Matrícula: Tancada

Continguts

El projecte "PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE VET INTERNSHIP MODEL" respon a la necessitat de reforçar la dimensió europea de la VOCATIONAL training a través de la mobilitat entre països. Es proposa reforçar el paper de la transnacional la mobilitat i potenciar la EU dimensió en la VOCATIONAL training, orientant el grup destinatari (joves sense experiència laboral prèvia, que busquen el seu primer treball o graduats recents i persones amb poques o no formals. educació, persones aturades que els agradaria fer una experiència a l'estranger) per contribuir al desenvolupament d'aquesta idea d'una Europa més tangible.

 

Media

Vídeo final del projecte

 
Lloc de realització: Portugal, Regne Unit, Malta i Espanya.
MES INFORMACIÓ