ERASMUS+. KA2 - Training Entrepreneurs in connecting generations and supporting successful business succession planning for micro-smes

Nº Projecte: 2014-1-TR01-KA204-013399

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 09 / 2014
Data de finalització: 31 / 08 / 2016
Matrícula: Tancada

Continguts

Les pimes i els seus emprenedors són els principals generadors d’ocupació i d’ingressos, així com els motors d’innovació i de creixement. A la zona de l'OCDE, donen feina a més de la meitat de la població activa del sector privat. A la Unió Europea, representen més del 99% de totes les empreses. A més, el 91% d'aquestes empreses són microempresas amb menys de 10 treballadors. Al voltant de les tres quartes parts de les pimes estan actives en els cinc sectors clau: comerç a l'engròs i al detall, fabricació, construcció, serveis empresarials i serveis d'allotjament i alimentació.

 
Lloc de realització: Alemanya, Turquia, Bulgària, Grècia i Espanya .
MES INFORMACIÓ