ERASMUS+. KA1 - Towards and inclusive Europe with new professional skills VET

Nº Projecte: 2019-1-ES01-KA102-062040

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 09 / 2019
Data de finalització: 31 / 12 / 2020
Matrícula: Tancada

Continguts

El projecte "CAP A UNA EUROPA INCLUSIVA AMB NOVES HABILITATS PROFESSIONALS F.P." respon a la necessitat de reforçar la dimensió europea de la formació professional a través de la mobilitat entre països. Es pretén reforçar el paper de la mobilitat transnacional i enfortir la dimensió europea en la formació professional, orientant al grup destinatari (joves sense experiència laboral prèvia, que busquen la seua primera ocupació o acabats de titular i persones amb poca o no formació acadèmica, persones desocupades que volgueren.

 

Media

 Miniatura del vídeo: Erasmus+_2019-!-ES01-KA102_062040_ESFMB

Lloc de realització: Portugal, Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Malta i Espanya.
MES INFORMACIÓ