ERASMUS+. KA1 - New VET skills for better employment in Europe 

Nº Projecte: 2020-1-ES01-KA102-080580

 

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 10 / 2020
Data de finalització: 30 / 09 / 2021
Matrícula: Tancada

Continguts

El Consorci va presentar aquest projecte com a continuació del projecte anterior "TOWARDS AN INCLUSIVE EUROPE WITH NEW
PROFESSIONAL SKILLS VET" (2019-1-ES01-KA102-062040) però introduint variacions importants. Els IES necessiten oferir a l'alumnat la possibilitat de conéixer altres àmbits de treball i d'adquirir les habilitats i competències demandades pel mercat laboral global.
Des del consorci i amb el projecte "NEW VET SKILLS FOR BETTER EMPLOYMENT IN EUROPE" pretenem contribuir a revertir els factors anteriorment citats oferint a l'alumnat i docents la possibilitat d'ampliar la seua formació i àrees de coneixement en països europeus. Aquesta col·laboració amb altres centres europeus ofereix la possibilitat de conéixer de primera mà tècniques estratègies i metodologies més innovadores. A més, aquest tipus d'experiències els permetran millorar la competència lingüística en llengües estrangeres i adquirir una major consciència de ciutadania europea.
A llarg termini es pretén consolidar el procés d'internacionalització dels IES i el desenvolupament d'una consciència intercultural en les comunitats educatives. El principal repte és preparar a l'alumnat per a incorporar-se amb èxit a la indústria 4.0 i que adquirisquen les qualificacions que l'Europa actual necessita.

Media

Vídeo final del projecte

MES INFORMACIÓ