ERASMUS+. KA2 - Empowering Digital Teachers in a changing world

Nº Projecte2020-1-DE02-KA202-007478

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 11 / 2020
Data de finalització: 30 / 04 / 2023
Matrícula: Tancada
Lloc de realització: Italia, Alemanya, Croacia, Polonia, Escocia i Espanya.

Continguts

El propòsit del projecte EDGE és abordar el problema creixent de la falta de coneixement i autoeficàcia del personal docent respecte a la implementació de l'aprenentatge digital. Per tant, apuntem al desenvolupament d'una ruta de capacitació innovadora per a fer costat al professorat en l'aplicació de l'aprenentatge digital. Aquesta ruta haurà de promoure contribuir a una transició cap a la integració de les tecnologies digitals en l'educació. A més, ens centrarem en l'adopció d'un enfocament inclusiu des de l'aprenentatge digital.