NOTÍCIES

SEGUEIX-NOS

   

MATRÍCULA OBERTA

Com matricular-se?

 

 

http://esfmb.org/administrator/index.php?option=com_modules&view=module&layout=edit&id=145#

OFERTA FORMATIVA

Què diu la LOMLOE sobre la formació del professorat
VIDEOTECA

DIFUSIÓ

   Allioli 289  Allioli 287  Allioli 286

Allioli 285

Allioli 283

Allioli 282

Allioli 281

Allioli 278

Allioli 277

Allioli 272

Allioli 270

Allioli 269

Allioli 267

Allioli 266

 Allioli 265

Allioli 264

 Allioli 263

Allioli 262

 Allioli 261

Allioli 260

Allioli 257

Intersindical 62

Intersindical 63 

Intersindical 66

Intersindical 68

Intersindical 73

Intersindical 74

Intersindical 76

 

Intersindical 77

Intersindical 79

 

Intersindical 80 />

     

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís legal

www.esfmb.org (d’ara en avant ESFMB: CIF G97539282 ) és un portal d’Internet d’informació gratuïta, que pertany a Intersindical Valenciana( CIF: G97693733 ) en el que s’arreplega tota l’oferta formativa actualitzada, relativa als cursos ofertats per l’àrea de formació del sindicat. L’ESFMB introduïx en la base de dades tota la seua oferta formativa. Esta informació és actualitzada periòdicament per l’ESFMB i pel propi sistema informàtic.

Per mitjà d’este avís, ESFMB, domiciliada en El Carrer Juan de Mena, 18 de València i amb correu electrònic a estos efectes Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., telefon: 963919147 ) informa l’usuari (“Usuari”) sobre l’aplicació de la política de protecció de dades, a fi que els usuaris determinen lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a ESFMB les dades personals ( d’ara en avant “ Dades Personals”) que se’ls puguen requerir o que es puguen obtindre dels Usuaris en ocasió de la subscripció o alta com a socis en el portal explotat per Intersindical Valenciana allotjat en la URL www.escolasindical.org, o dels servicis que es puguen contractar a través del dit portal.

Les Dades Personals arreplegades seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per l’ESFMB a través de la Intersindical Valenciana., sent ESFMB titular i responsable del dit fitxer (d’ara en avant, el “Fitxer”). Amb este objecte, ESFMB proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguen accedir a este avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguen prestar el seu consentiment a fi que ESFMB procedisca al tractament automatitzat de Les Seues Dades Personals.

Excepte en els camps en què s’indique el contrari, les respostes a les preguntes sobre Dades Personals són voluntàries, sense que la falta de contestació implique una minva en la qualitat o quantitat dels servicis corresponents, a menys que s’indique una altra cosa.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per a evitar la seua pèrdua, deteriorament i subministrament i accés a tercers no autoritzats. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

ESFMB utilitzarà les dades personals arreplegades del seu titular amb la finalitat de donar degut compliment als servicis sol·licitats o a la relació contractual establida si és el cas, per a donar a conèixer aquelles ofertes i promocions que puguen ser del seu interés, per a l’adequació dels servicis a les preferències i gustos dels Usuaris, previ estudi dels mateixos, així com per a l’enviament d’actualitzacions dels servicis, i l’enviament electrònic d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i servicis prestats per ESFMB actualment i en el futur. La finalitat de l’arreplega i tractament automatitzat de les Dades personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes, que l’Usuari no queda obligat a contestar. Tinga en compte que si vosté realitza una sol·licitud o preinscripció en un curs, la informació continguda en la seua sol·licitud podrà ser cedida a les entitats formadores col·laboradores per a impartir la formació.

ESFMB utilitzarà cookies quan l’Usuari navegue pel lloc Web d’ESFMB. Les cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permeten deduir el nom i cognoms de l’Usuari. Les cookies d’ESFMB no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. ESFMB xifra les dades identificatives de l’Usuari per a més seguretat. Gràcies a les cookies, resulta possible que ESFMB reconega els Usuaris registrats després que estos s’hagen registrat per primera vegada, sense que hagen de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i servicis reservats exclusivament a ells. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar esta informació. Per a utilitzar el lloc Web d’ESFMB, no resulta necessari que l’Usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades per ESFMB, sense perjuí que en este cas serà necessari que l’Usuari es registre cada vegada que accedisca a un servici que requerisca el previ registre.

Finalment, en compliment del que establix la LOPD, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés i rectificació de les seues dades personals als fitxers d’ESFMB per mitjà de l’enviament d’una comunicació al domicili social siti en C/Juan de Mena, 18 - València (Espanya) com a responsable del fitxer, esta comunicació també podrà ser realitzada per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic a la direcció: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Política de protecció de dades

www.esfmb.org (d’ara en avant ESFMB) és un portal d’Internet d’informació gratuïta, que pertany a Intersindical Valenciana, en el que es recull tota l’oferta formativa actualitzada, relativa als cursos oferits per l’àrea de formació del sindicat. La de formació introduïxen de forma individual en la base de dades tota la seua oferta formativa. Esta informació és actualitzada periòdicament per l’ESFMB i pel propi sistema informàtic.

ESFMB és fidel a l’esperit de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovada per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 Desembre. Queda reservat el dret a modificar la present política de protecció de dades per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els dits supòsits, ESFMB anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Les dades Personals arreplegats per ESFMB a través de formularis, correu electrònic o un altre mitjà anàleg, seran objecte d’un tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats de caràcter personal a què ESFMB té autoritzat el seu accés. Amb este objecte, ESFMB, posarà a disposició dels Usuaris els recursos tècnics adequats perquè presten de forma inequívoca el seu consentiment a fi de procedir al tractament automatitzat de Les Seues Dades Personals, i perquè, de forma prèvia a la prestació del consentiment, puga accedir a la nostra política de protecció de dades. Excepte en els camps en què s’indique com obligatoris, les respostes a les dades de caràcter personal són voluntàries, sense que la falta de contestació a les dites preguntes implique una minva en la qualitat o quantitat dels servicis corresponents, a menys que s’indique una altra cosa.

La incorporació al Fitxer i tractament automatitzat de les Dades personals té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels servicis en què l’Usuari decidisca subscriure’s o donar-se d’alta, i l’enviament d’actualitzacions dels servicis, i es tindran en compte per a l’adequació del contingut íntegre del portal a les preferències dels usuaris i el disseny de qualsevol nou element que configure el portal.

ESFMB haurà d’obtindre el previ consentiment inequívoc dels Usuaris per a efectuar tractaments de les seues dades amb finalitats diferents de les mencionades amb anterioritat. D’altra banda, d’acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a tractar d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i robatori de les Dades personals facilitats a ESFMB.

Estes dades seran tractats amb la finalitat de donar degut compliment a este contracte, i no podran ser comunicats a altres empreses sense el consentiment del titular dels mateixos, conforme a l’article 11 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Data d'inici  01 / 03 / 2014 Data de finalització  30 / 04 / 2014 Professorat responsable  M. Sonsoles Jiménez González

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
 • Coneixement dels participant de les demandes del mercat laboral en el sector de les TIC a Portugal, en concret en la regió Nord. Això implica el coneixement de les competències i qualificacions necessàries.
 • Coneixement de les pràctiques de treball en les empreses del sector de les TIC.
 • Adquirir una comprensió millor del sistema educatiu portuguès.
 • Conèixer les polítiques educatives que s’apliquen a Portugal.
 • Millorar la qualitat dels ensenyaments d’FP.
 • Fomentar la innovació i la col·laboració entre centres educatius d’Europa.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències entre els participants i els seus homòlegs portuguesos per tal de fomentar la col·laboració i les pràctiques docents innovadores.
 • Incrementar la consciència de la dimensió europea entre els participants: Europa com a lloc de treball.
 • Fomentar entre els participants la promoció de projectes de mobilitat i col·laboració en els seus centres.
 • Subministrar als participants una oportunitat d’adquirir i millorar les seues competències lingüístiques en portuguès, així com les interculturals.
Continguts
 • Visites a centres educatius per a conèixer el sistema educatiu portuguès i compartir bones pràctiques amb el professorat d’FP.
 • Visites a empreses per conèixer els perfils professionals que es demanen hui en dia, nous mètodes de treball i estar en contacte amb la innovació.
 • Visites a autoritats públiques per conèixer les polítiques d’ocupació i educació que s’apliquen a Portugal.
 • Visites culturals per fomentar el concepte de ciutadania europea activa.
Els continguts del curs previ a la mobilitat són:
 1. Cultura portuguesa.
  • Situació del país: dades soci-econòmiques i geogràfiques.
  • Clima i naturalesa.
  • Societat, cultura i costums.
  • Viure a Portugal.
  • La gastronomia.
  • El turisme.
 2. Nocions bàsiques de l’idioma: salutacions, horaris, vocabulari bàsic i pronunciació.
 3. Reforç del portugués, com a via principal de comunicació en el país.
 4. Vocabulari tècnic.
 5. Informació útil del país de destinació i llocs web clau.
 6. Informació sobre el programa europeu Leonardo da Vinci Mobilitat-VETPRO.
Metodologia
Abans de la realització de la mobilitat es durà a cap un curs de cultura i llengua portuguesa. Durant l’estada es portaran a terme visites a centres educatius que imparteixen FP en les especialitats descrites, centres de formació de professorat, empreses i autoritats públiques.
Criteris d'avaluació
Caldrà assistir al 80% de les sessions planificades a Portugal i al 80% de les sessions del curs de portugués anterior a la mobilitat.
Horari d'atenció del tutor
Durant tota la mobilitat hi haurà un tutor que orientarà i acompanyarà el professorat per realitzar l’activitat.
Equipament informàtic mínim
No cal cap equipament informàtic.
Coneixements previs
No calen coneixements previs.
Informació
Una vegada realitzada la sol·licitud per part del/la candidat/a, per entrar en el procés de selecció obligatòriament es deu d'enviar currículum personal a: 
Escola Sindical de Formació Melchor Botella 
C/Juan de Mena, 18-baix 
46008-València 
Telf.: 96 391 91 47 ext.1
o per correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Àrea i nivell Professors d’FP de les famílies d’electricitat, electrònica, informàtica i administració. ESO i PQPI. Competències professionals 
Modalitat Presencial Lloc de realització Portugal. Reunió informativa: seu de València  Horari Dissabte 25 de gener a les 10:45 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 20 Mínim de participants 20 Total d'hores 
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 0

 

Malta European Mobility (MEMO) Ltd es una empresa con sede en La Valetta. Se fundó en 2005, como una organización de envío y de acogida de personas, con la principal actividad la organización de programas de formación con el Leonardo Da Vinci (LDV). Desde su concepción han estado trabajando con nuevos proyectos de movilidad internacional, como el Erasmus para jóvenes empresarios y el Servicio Voluntario Europeo y funda Social Europeo.

OBJETIVOS

Nuestros principales objetivos son:

• Proporcionar la posibilidad a los jóvenes o los trabajadores de tener una experiencia profesional en el extranjero (que vivan y trabajen en el extranjero) con el fin de que puedan mejorar su lenguaje, habilidades profesionales y sociales, en consecuencia, aumentar sus oportunidades en el mercado laboral.

• Promover la integración y la interacción cultural a través de la movilidad transnacional.

• Promover la cohesión europea y la ciudadanía activa comunitaria manteniendo las particularidades y tradiciones de cada país / cultura.

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA
Carrer Juan de Mena, 18 / 46008 València | cursos@esfmb.org

Avís legal i política de privacitat

Este portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la de l'ESFMB. Si continueu navegant, entendrem que accepteu la nostra política de privacitat. Saber más

Acepto